Posts

Showing posts from January, 2019

उजेडाच्या गोष्टी १

  भरपूर उजेड आहे इथे. इतका उजेड मला झेपेल का? इतका उजेड मला पुरेल का? हा उजेड माझा व्हायला हवा. करू अशी आशा? आहे मला परवानगी? की नकोच? जराशी तिरीप आणि कुणीतरी तारस्वरात भुंकू लागतो. कुणी हिडीस नाचत ती तिरीप कापून टाकतो बरेचसे चोची मारतात तरीही उजेड हवाय मला. माझा माझा. तळघराचा तळ गाठून झाला असावा. आता बाहेर यायचंय. हवा, पाणी, उजेड सगळ्यांचाच असतो. माझा वाटा हवाय. - नी (लिखाणातून) #उजेडाच्यागोष्टी #वसईडायरी #vasaidiaries #प्रवाहीका