Posts

Showing posts from June, 2010

ताल कध्धी चुकतच नाय!

जळमट धूळ जिकडे तिकडे पसार्‍यात कायच सापडत नाय उनच्चुन घामच्च्घाम ताल कध्धी चुकतच नाय! काम पडलीत, धामं अडलीत लक्ष मुळी लागतच नाय उनच्चुन घामच्च्घाम ताल कध्धी चुकतच नाय! भूक नाही, झोपही नाही कंटाळ्याने पसरले पाय उनच्चुन घामच्च्घाम ताल कध्धी चुकतच नाय! रडणं राह्यलं, हसणं वाह्यलं शून्याचा पाढा घोकत जाय उनच्चुन घामच्च्घाम ताल कध्धी चुकतच नाय! कोपरा न कोपरा लख्ख केला डोक्यामध्धे कायच नाय उनच्चुन घामच्च्घाम ताल कध्धी चुकतच नाय! -नी